sobota 2. května 2015

Přihlášení na místní všeobecnou výstavu ZOČSCH PlumlovČ e s k ý   s v a z    c h o v a t e l ů   Z O   Č S C H   P l u m l o v všechny zve na tradiční soutěžní výstavu králíků a drůbeže, která se koná 30.-31.5. 2015.


V ý s t a v n í   p o d m í n k y :

1. Výstavu lze obeslat čistokrevnými tetovanými králíky a kroužkovanou drůbeží.
2. Při předání musí být uvedena váha králíků a drůbeže.
3. Přihlášky zasílejte na adresu: Ing. Pavlína Greplová, 9. května 480, 798 03 Plumlov.
    e-mail: greplpa@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 21.5.2015
4. Zvířata musejí být na výstavišti v sobotu 30.5.2015 od 6.00 do 8.00 hodin.
5. Výstava je soutěžní pro chovatele okresu Prostějov.
6. Posuzování zvířat se bude konat v sobotu 30.5.2015 od 8.00 hodin bez účasti veřejnosti.
    Vyhodnocení výstavy bude 31.5.2015 v 15.30 hodin.
7. Zvířata budou prodávána, pokud to chovatel označí v přihlášce a dodá rodokmen. Pokud
    chovatel takto označených zvířat neuvede cenu, nebudou prodávána. Uveďte požadovanou
    cenu, přirážku k ní připočte výstavní výbor. Přirážka je ve výši 10 % z prodejní ceny a
    připadne ve prospěch pořadatele výstavy. Prodaná zvířata budou hned vydána. Vystavující
    jsou povinni odebrat katalog výstavy.
8. Poplatky:   klec  (králík, holub) =   5,- Kč, klec ( drůbež)  =  10,- Kč , voliéra (holub) = 10,-Kč,        katalog  =   30,- Kč,      vstupné:     dospělí  25,- Kč  /  mládež do 15 roků zdarma
9. Veterinární dozor je zajištěn. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení zvířat a krmení.
10. Zvířata musí být zdravá, vystavovatel zodpovídá za řádné očkování vystavovaných zvířat.
11. Vystavovatel podáním přihlášky a svým podpisem souhlasí se zveřejněním svého jména a   kontaktních údajů v katalogu.
12. Výstava bude otevřena: 30.5.2015 sobota od 14.00 do 18.00 hod. a 31.5.2015 neděle od 8.00 do 16.00 hod.

pondělí 2. června 2014

Přihlášení na místní všeobecnou výstavu ZOČSCH Plumlov

Český svaz chovatelů základní organizace P l u m l o koná 14. a 15. června 2 0 1 4 místní všeobecnou výstavu zvířectva. Těšíme se na Vaši účast a na shledanou na výstavě v Plumlově.


V ý s t a v n í  p o d m í n k y : 


1. Výstavu lze obeslat všemi druhy čistokrevných plemen králíků, drůbeže, holubů. U králíků jednotlivce (označit písmenem J) a kolekce (označit písmenem K). Zvířata musí být klinicky zdravá a bez vnějších příznaků onemocnění. K přihlášeným zvířatům doporučujeme přiložit potvrzení o vakcinaci (přihlášky potvrdí ZO). Při předání musí být uvedena váha králíků a drůbeže.
2. Výstava je soutěžní pro chovatele okresu Prostějov a platí pravidla okresní soutěže.
3. Přihlášky zasílejte na adresu: Pálka Josef, Fučíkova 6, 798 03 Plumlov, e-mail: Plumlov.csch@centrum.cz, Uzávěrka přihlášek je 6. června 2014.
4. Zvířata musejí být na výstavišti v sobotu 14. 6. 2014 od 6 do 8 hodin. Výjimečně se souhlasem ředitele výstavy v pátek 13. 6. 2014 od 17 do 19 hodin.
5. Posuzování zvířat se bude konat v sobotu 14. 6. 2014 od 8 hodin bez účasti veřejnosti. Vyhodnocení výstavy bude 15. 6. 2014 v 15. 30 hodin. Výdej zvířat bude 15. 6. 2014 od 16 hodin.
6. Zvířata budou prodávána, pokud to chovatel označí v přihlášce a dodá rodokmen. Pokud chovatel takto označených zvířat neuvede cenu, nebudou prodávána. Uveďte požadovanou cenu, přirážku k ní připočte výstavní výbor. Přirážka je ve výši 10 % z prodejní ceny a připadne ve prospěch pořadatele výstavy. Prodaná zvířata budou hned vydávána. Vystavující jsou povinni odebrat katalog výstavy.
7. Poplatky = klec: 5 Kč, voliéra: 10 Kč, manipulační poplatek: 10 Kč, katalog: 20 Kč. Bez uhrazení poplatků u přejímky nebudou zvířata převzata k výstavě.
8. Vystavující souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu výstavy.
9. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení zvířat a krmení. Veterinární dozor je zajištěn.
10. Výstava bude přístupna veřejnosti: v sobotu 14. 6. 2014 od 14 hodin do 18 hodin v neděli 15. 6. 2014 od 8 hodin do 16 hodin
11. Vstupné: dospělí 25 Kč a mládež do 15 roků zdarma. 


neděle 20. října 2013

Krajská a Hanácká výstava hospodářských zvířat a drobného zvířectvaVe dnech 12.a 13. října 2013 proběhla krajská výstava hospodářských zvířat v areálu ČSCH v Prostějově na Plumlovské ulici. Z našich členů se účastnili Jan Grepl, Ing. Pavlína Greplová, Josef Pálka, Petra Pálková, Marek Pinkava, Ing. Zlata Zajícová.

Výstavní klece a uspořádání výstavy:
Zvířata vystavená členy ZO Plumlov:

andulky Josef Pálka
morčata Petra Pálková
72. Králík burgunský 1,0 C-5-3-70-48 K4  73. Králík burgunský 1,0 C-5-3-70-48 K4  Ing. Pavlína Greplová
74. Králík burgunský 1,0 C-5-3-70-50 K4  75. Králík burgunský 1,0 C-5-3-70-51 K4  Ing. Pavlína Greplová

7. 1,2 Indický běžec N Ing. Zlata Zajícová
7. 1,2 Indický běžec N Ing. Zlata Zajícová
16. 1,0 Bílefeldská slepice výluka Marek Pinkava
18. 1,0 Brahmánka žlutá kolumbijská N Marek Pinkava
18. 1,0 Brahmánka žlutá kolumbijská N Marek Pinkava
29. 1,1 Mechelenka bílá DB 92b, DB 92b Marek Pinkava
29. 1,1 Mechelenka bílá DB 92b, DB 92b Marek Pinkava
30. 1,1 Mechelenka krahulcovitá DB 92b, DB 92b Marek Pinkava
30. 1,1 Mechelenka krahulcovitá DB 92b, DB 92b Marek Pinkava
45. 0,2  Vlaška stříbrná US 91b, výluka Marek Pinkava
47. 0,1 Žerzejský obr černý N Marek Pinkava
47. 0,1 Žerzejský obr černý N Marek Pinkava
Katalog výstavy:

středa 2. října 2013

Velikosti nánožních kroužků drůbeže


 PLEMENO
Zkratka plemena
Kroužek 1,0
Kroužek 0,1
 HUSA DOMÁCÍ Alsaská
h A
22
22
 Cellská
h C
24
24
 Česká
h Č
24
24
 Česká chocholatá
h ČCH
24
24
 Dypolcká
h D
24
24
 Emdenská 
h E
27
27
 Francká
h F
22
22
 Kadeřavá
h K
24
24
 Labutí
h LB
24
24
 Landeská
h L
27
27
 Německá nosná
h N
27
27
 Pomořanská
h P
27
27
 Slovenská
h S
27
27
 Suchovská
h SU
27
27
 Štajnbašská
h Š
24
24
 Tuluská
h T
27
27
 KACHNA DOMÁCÍ Americká pekingská
k AP
18
18
 Čárkovaná
k Č
15
15
 Elsberská
k E
20
20
 Indický běžec
k IB
13
13
 Kajuga
k K
16
16
 Kampbelka
k KP
15
15
 Orpingtonská
k O
16
16
 Overberžská
k OV
16
16
 Pekingská kolmá
k PK
18
18
 Pomořanská
k PO
18
18
 Ruánská
k R
18
18
 Ruánská světlá
k RS
18
18
 Saská
k S
18
18
 Selská
k SE
16
16
 Smaragdová
k SM
11
11
 Vysokohnízdící létavá
k VL
13
13
 Zakrslá
k Z
9
9
 PIŽMOVKA DOMÁCÍ Pižmovka
22
18
 KRŮTA DOMÁCÍ Česká
kr Č
27
24
 Naraganset 
kr NG
27
24
 Standardní (bronzová, černokřídlá, bílá)
kr ST
27
24
 Standardní (černá, červená běloocasá)
kr ST
27
24
 Standardní (měděná, okrová, černobílá, modrá, červená, žlutá)
kr ST
24
22
 KŘEPELKA JAPONSKÁ   Křepelka japonská masná
kř JPM
7
7
 Křepelka japonská nosná
kř JPN
7
7
 PERLIČKA DOMÁCÍ Perlička
PE
16
16
 KUR DOMÁCÍ Amrokska
AM
22
20
 Amrokska zdrobnělá
z AM
15
13
 Andaluska 
AD
18
16
 Andaluska zdrobnělá
z AD
13
11
 Antverpský vousáč
AV
11
9
 Apencelský chocholáč
ACH
16
15
 Araukana
AR
18
16
 Araukana zdrobnělá
z AR
13
11
 Asilka
A
20
18
 Asilka zdrobnělá
z A
15
13
 Australka
AU
22
20
 Australka zdrobnělá
z AU
15
13
 Bantamka
BN
11
9
 Barneveldka
BA
20
18
 Barneveldka zdrobnělá
z BA
15
13
 Basetka
BAS
13
11
 Bergský kokrháč
BK
20
18
 Bergský kokrháč zdrobnělý
z BK
15
13
 Bílefeldská slepice
BF
22
20
 Bílefeldská slepice zdrobnělá 
z BF
15
13
 Bojovnice indická
BI
27
22
 Bojovnice indická zdrobnělá 
z BI
18
15
 Bojovnice jamato
BJ
18
16
 Bojovnice ko šamo
BKŠ
13
11
 Bojovnice madraská 
BM
22
20
 Bojovnice novoanglická
BNA
20
18
 Bojovnice novoanglická zdrobnělá
z BNA
11
9
 Bojovnice staroanglická 
BSA
20
18
 Bojovnice staroanglická zdrobnělá
z BSA
13
11
 Bojovnice šamo
24
22
 Bojovnice tuzo
BT
16
15
 Brabantka
BR
18
16
 Brabantka zdrobnělá
z BR
13
11
 Brahmánka
BH
27
24
 Brahmánka zdrobnělá
z BH
18
16
 Brakelka
BL
18
16
 Brakelka zdrobnělá
z BL
13
11
 Breda
BD
20
18
 Breda zdrobnělá
z BD
16
15
 Česká slepice
Č
18
16
 Česká slepice zdrobnělá
z Č
13
11
 Dolnorýnská slepice
DR
22
20
 Dolnorýnská slepice zdrobnělá
z DR
15
13
 Drážďanka
20
18
 Drážďanka zdrobnělá
z DŽ
15
13
 Drentská slepice
DT
16
15
 Drentská slepice zdrobnělá
z DT
13
11
 Durynský vousáč
DV
18
16
 Durynský vousáč zdrobnělý
z DV
13
11
 Faverolka německá
FA
22
20
 Faverolka německá zdrobnělá
z FA
16
15
 Fénixka
FX
18
16
 Fénixka zdrobnělá
z FX
13
11
 Forverka
FO
20
18
 Forverka zdrobnělá
z FO
13
11
 Hamburčanka
HA
16
15
 Hamburčanka zdrobnělá
z HA
13
11
 Hedvábnička
HE
16
15
 Hedvábnička zdrobnělá
z HE
13
11
 Hempšírka
NH
22
20
 Hempšírka zdrobnělá
z NH
15
13
 Holandská chocholatá slepice
HD
18
16
 Holandská chocholatá slepice zdrobnělá
z HD
13
11
 Holandská zakrslá slepice
HZ
11
9
 Holokrčka
HK
20
18
 Holokrčka zdrobnělá
z HK
13
11
 Hudánka
HU
20
18
 Hudánka zdrobnělá
z HU
15
13
 Japonka čabo
JPČ
13
11
 Japonka okina čabo
JPOČ
13
11
 Jokohamka
JK
18
16
 Jokohamka zdrobnělá
z JK
13
11
 Kadeřavá slepice
20
18
 Kadeřavá slepice zdrobnělá
z KŘ
15
13
 Kočinka
27
24
 Kočinka zakrslá 
KČZ
16
15
 Lafleška
LF
20
18
 Lafleška zdrobnělá
z LF
15
13
 Lakenfeldka
LK
16
15
 Lakenfeldka zdrobnělá
z LK
13
11
 Langšanka německá
LG
22
20
 Langšanka německá zdrobnělá
z LG
15
13
 Leghornka
L
18
16
 Leghornka zdrobnělá
z L
13
11
 Malajka
MA
24
22
 Malajka zdrobnělá
z MA
16
15
 Maranska
MR
22
20
 Maranska zdrobnělá
z MR
15
13
 Mechelenka
ME
24
22
 Minorka
MI
20
18
 Minorka zdrobnělá
z MI
13
11
 Mosetka
MOS
11
9
 Německá říšská slepice
20
18
 Německá říšská slepice zdrobnělá
z NŘ
15
13
 Německá zakrslá slepice
NZ
13
11
 Ohiki
OH
13
11
 Oravka
OR
22
20
 Oravka zdrobnělá
z OR
15
13
 Orlovka
OL
22
20
 Orlovka zdrobnělá
z OL
15
13
 Orpingtonka
OP
22
20
 Orpingtonka zdrobnělá
z OP
15
13
 Paduánka
PA
18
16
 Paduánka zdrobnělá
z PA
13
11
 Plymutka
PL
22
20
 Plymutka zdrobnělá
z PL
15
13
 Polská zelenonožka 
PZ
18
16
 Rodajlendka
RI
22
20
 Rodajlendka zdrobnělá
z RI
15
13
 Rousná zakrslá slepice
RZ
16
15
 Rýnská slepice
RS
18
16
 Rýnská slepice zdrobnělá
z RS
13
11
 Sasexka
SA
22
20
 Sasexka zdrobnělá
z SA
15
13
 Saská slepice
SS
20
18
 Saská slepice zdrobnělá
z SS
13
11
 Sebritka
SE
11
9
 Siamská hedvábnička
SH
13
11
 Soví vousáč
SV
18
16
 Soví vousáč zdrobnělý
z SV
13
11
 Sulmtálka 
SM
20
18
 Sulmtálka zdrobnělá 
z SM
15
13
 Sultánka
SL
18
16
 Sumatranka
SU
18
16
 Sumatranka zdrobnělá
z SU
13
11
 Španělka
ŠP
20
18
 Španělka zdrobnělá
z ŠP
13
11
 Štýřanka
ŠT
18
16
 Štýřanka zdrobnělá
z ŠT
13
11
 Šumavanka
ŠU
20
18
 Šumavanka zdrobnělá
z ŠU
15
13
 Vatermalský vousáč
VV
11
9
 Velsumka
VE
20
18
 Velsumka zdrobnělá
z VE
15
13
 Vlaška
V
18
16
 Vlaška zdrobnělá
z V
13
11
 Vranohlavka
VH
20
18
 Vranohlavka zdrobnělá
z VH
13
11
 Vyandotka
W
20
18
 Vyandotka zdrobnělá
z W
15
13
 Východofríský racek
VR
18
16
 Východofríský racek zdrobnělý 
z VR
13
11
 Žerzejský obr
ŽO
24
22
 
Dle vzorníků se u kachen indických běžců uvádí velikost kroužků 13. Doporučuji je kroužkovat velikostí 15, stejně jako doporučoval pan Miloslav Procházka. Velikost 13 je dle mého názoru malá, velikost 16 se dá bez problému i u dospělého zvířete sundat. (Zajícová)

zdroj